Smart Retail Summit

Tradycyjne, stacjonarne przestrzenie handlowe budują osobiste i znaczące relacje z konsumentami. Pomagają odróżniać marki, wspierają wzrost udziałów rynkowych, oferują unikalne doświadczenie marki, zwiększają widoczność firmy na rynku i wpływają na rozwój innych kanałów sprzedaży, będąc istotnym elementem strategii omnichannel. Tradycyjny handel detaliczny kształtuje styl życia ludzi i poprawia jakość ich życia.

Dla konsumentów coraz ważniejszy jest dziś świat online, więc firmy muszą podążać w kierunku kanałów digital. Muszą znaleźć sposób na to, żeby połączyć relacje międzyludzkie z wyjątkowym doświadczeniem cyfrowym – a odpowiednie modele biznesowe pomagają osiągnąć ten cel.

Konferencja Smart Retail Summit wspiera sprzedawców działających na rynku detalicznym w realizacji procesów transformacji cyfrowej skupionych na kliencie. Koncentruje się na tematyce zwiększania sprzedaży dzięki rozwojowi kanałów offline.

W forum biorą udział managerowie wysokiego szczebla odpowiedzialni za sprzedaż, marketing, działalność operacyjną i HR z ponad 500 sieci handlowych, które działają w Polsce i generują obroty ponad 50 mln zł.

Zapraszamy na 4 sesje równoległe:

SMART CHANNELS & COMMUNICATION

Wyjaśniamy, jak zwiększyć pozyskiwanie i konwersję klientów w kanale online przez optymalizację user experience i poprawę procesów w obszarze e-komunikacji.


SMART STORE

Poznajemy skuteczne strategie zwiększenia rentowności dzięki budowaniu wyjątkowych (cyfrowych) doświadczeń klientów w sklepach stacjonarnych.


SMART ORGANISATION

Przybliżamy dobre praktyki nowoczesnego HR i przywództwa, przyglądamy się najnowszym trendom na rynku pracy, zastanowimy się wspólnie jak wpływać na organizację poprzez budowę silnej marki. Sesja ma na celu rewizję spojrzenia na zawód HR’owca, prezentując nowe perspektywy i inspirując do dyskusji w gronie ekspertów.


SMART PAYMENTS & CHECKOUTS

Zgłębiamy zaawansowane rozwiązania z zakresu payments and checkouts i ich wpływ na zwiększenie obrotów i sprzedaży oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej Twojej firmy.

Sesja: Smart Channels & Communication

KTO SKORZYSTA Z UDZIAŁU W TEJ SESJI?

 • Kadra kierownicza w obszarze marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem managerów odpowiedzialnych za kanał digital, dyrektorzy/managerowie e-commerce.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 • By zwiększyć pozyskiwanie i konwersję klientów w kanale online przez optymalizację user experience i poprawę procesów w obszarze e-komunikacji.
 • By poprawić customer experience dzięki wykorzystaniu kanałów online.

KLUCZOWE KORZYŚCI

Łączenie działań tradycyjnych z kanałami cyfrowymi, rozwiązywanie problemów w fizycznych lokalizacjach, wykorzystywanie social commerce, słuchanie opinii konsumentów, mierzenie skuteczności mediów społecznościowych oraz śledzenie sprzedaży offline, która jest realizowana na skutek działań w Internecie.

Opracowanie bardziej przyjaznych dla użytkownika sposobów dotarcia do produktów, których klienci szukają, wykorzystując ROPO i O2O, zarządzając opiniami klientów i wspierając proces sprzedaży przez wpływ na zachowanie w Internecie tych klientów, którzy przebywają w sklepie.

Budowanie wyjątkowych doświadczeń klienta w kanałach online przez wdrażanie nowoczesnych narzędzi i rozwiązań, stosowanie spersonalizowanego content marketingu, opracowywanie innowacyjnych sposobów komunikacji z klientami oraz przekształcanie danych o klientach w unikalne doświadczenia.

Sesja: Smart Store

KTO SKORZYSTA Z UDZIAŁU W TEJ SESJI?

 • Managerowie z branży retail (w obszarach sprzedaży oraz działań operacyjnych), którzy są zaangażowani w procesy transformacji handlu fizycznego w cyfrowy.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 • By zwiększyć rentowność inwestycji i wartość sprzedaży dzięki budowaniu wyjątkowych doświadczeń klientów sklepów stacjonarnych.

KLUCZOWE KORZYŚCI

Zwiększ przychody!
„Tworzenie atrakcyjnego i angażującego sklepu, który zwiększa komfort zakupów dokonywanych przez klientów”.

Zmniejsz straty sklepów stacjonarnych!
„Generowanie pozytywnych, bezproblemowych oraz spersonalizowanych doświadczeń klientów”.

Zmniejsz koszty!
„Wykorzystanie narzędzi i rozwiązań cyfrowych do zwiększania efektywności.”

Sesja: Smart Organisation

KTO SKORZYSTA Z UDZIAŁU W TEJ SESJI?

 • Sesja przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za kwestie związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim, komunikacją wewnętrzną, szkoleniowców, dyrektorów HR.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 • Poznasz najlepsze praktyki nowoczesnego HR i przywództwa, wprost od ekspertów.
 • Dowiesz się, w jaki sposób realnie wpływać na organizację poprzez budowę silnej marki HR.
 • Spędzisz czas w niezwykle inspirującym towarzystwie. Dzięki kameralnej formule wydarzenia, skonsultujesz swoje wyzwania z prelegentami i wymienisz doświadczenia z innymi profesjonalistami.

KLUCZOWE KORZYŚCI

Poprawa efektywności zarządzania organizacją dzięki sprawnemu przywództwu.

 • Zwiększenie motywacji, zaangażowania i retencji pracowników dzięki ciągłemu, ukierunkowanemu programowi szkoleń.
 • zapewnienie wzrostu przychodów poprzez pokrycie stałej, niezakłóconej podaży siły roboczej.

Sesja: Smart Payments & Checkouts

KTO SKORZYSTA Z UDZIAŁU W TEJ SESJI?

 • Managerowie i specjaliści zajmujący się implementacją i nadzorem płatności in-store, mobilnych punktów sprzedaży, kas samoobsługowych itp.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 • Kolejki przy kasie są jednymi z najbardziej dotkliwych i najczęściej wymienianych powodów niezadowolenia klienta. Bardzo często to właśnie z tej przyczyn (często drastycznie!) maleje zadowolenie.

KLUCZOWE KORZYŚCI

 • redukcja kolejek przy kasie.
 • optymalizacja kosztów i wydajności pracy.
 • sprawniejsze zarządzanie podczas wzmożonego ruchu.
 • wzrost satysfakcji i lojalności klienta oraz  poprawa wizerunku sieci.